Fibich, Stanisław.

Chow zwierząt na rasę i chow na użytkowosc : редкая книга / S. Fibich. - Lwów : Nakładem krajowego Towаrzystwa chowu drobiu, gołębi i królików, 1913. - 16 s.

Chów drobiu w Galicyi i ekonomiczne jego znaczenie dla kraju / S. Fibich. - Lwów : Nakładem Gal. Towarzystwa chowu drobiu i krolikow, 1914. - 15 s.

 

                                                                                                                                                                     Hodowca drobiu

Hodowca drobiu : czasopismo poswięcone hodowli, zapobieganiu i leczeniu chorob drobiu, gołębi, ptactwa dzobobnego i spiewającego, krolikow i innych mniejszych zwierząt domowych  / Organ Krajowego Towarzystwa chowu drobiu, gołębi i królików we Lwowie. - Lwów : Nakładem krajowego Towаrzystwa chowu drobiu, gołębi i królików.  

Hodowca drobiu 1900.N 1-12

Hodowca drobiu 1901

Hodowca drobiu 1902

Hodowca drobiu 1903

Hodowca drobiu 1904

Hodowca drobiu 1906

Hodowca drobiu 1907

Hodowca drobiu 1908

Hodowca drobiu 1909

Hodowca drobiu 1910

Hodowca drobiu 1911

Hodowca drobiu 1912

Hodowca drobiu 1913

                                                                                                                   Przegląd Hygieniczny

Przegląd Hygieniczny : organ Towarzystwa Hygienicznego we Lwowie : Nakładem  towarzystwa hygienicznego ''Przyjaciół Zdrowia"   

 Przegląd Hygieniczny 1902

 Przegląd Hygieniczny 1903

 Przegląd Hygieniczny 1904

 Przegląd Hygieniczny 1909

 Przegląd Hygieniczny 1910

 Przegląd Hygieniczny 1911

 Przegląd Hygieniczny 1913

 Przegląd Hygieniczny 1914

 

Lüben, August. Die Hauptformen der Aeußern Pflanzenorgane in stark vergrößerten Abbildungen auf schwarzem Grunde. 2-е вид., переробл. і доп. Leipzig. Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1872.

Tab1Tab2Tab3Tab4 ;Tab5Tab6Tab7Tab8Tab9Tab10Tab11Tab12Tab13Tab14Tab15

Atlas ras koni

  Atlas ras koni  в 2-х кн. . - Lwów  Bibljoteka Akademji Medycyny Weterynaryjnej, [] (Zakład Introligatorski Kazimierza Legeżyńskiego we Lwowie). - 32 с.  фот. цв

  Atlas ras koni  в 2-х кн. . - Lwów  Bibljoteka Akademji Medycyny Weterynaryjnej, [] (Zakład Introligatorski Kazimierza Legeżyńskiego we Lwowie). - 40 с.  фот. цв

 

 Boczkowski P. Tablica chronologiczna

Boczkowski, Pioter. Tablica chronologiczna założenia wszech światowych uczelni wiedzy weterynarski. - Warszawa 1907. - 1 tabl

Boczkowski P. Typy zwierząt domowych

Boczkowski P. Typy zwierząt domowych Pólwyspu Kwantunskiego

Dyplom uznania Dr. Stanisława Królikowski za urządzenie działu weteryjnego wystawy

Dyplom uznania Dr. Stanisława Królikowski za urządzenie działu weteryjnego wystawy. Uchwałą komitety wystawy z dnia 25-go lipca 1907 r. Wystawa przyrodniczo lekarska i higieniczna 10 zjazdu lekarzy i przyrodnikow Рolskich. - Lwów, 1907. - 1 tabl

Dyplom uznania redakcyi Przeglądu Weterynarskiego za wydawnictwa

Dyplom uznania redakcyi Przeglądu Weterynarskiego za wydawnictwa. Uchwałą z dnia 25-go lipca 1907 r. Wystawa przyrodniczo lekarska i higieniczna 10 zjazdu lekarzy i przyródnikow Рolskich. - Lwów, 1907. - 1 tabl

Instytut weterynaryjny w  Warszawie

Instytut weterynaryjny w Warszawie wybudowany na polach

Kon bez wad

Kon bez wad. Exteryer czyli podział powierzchni ciała konskiego, z praktycznemi wskazówkami o sposobach oględzin konia. -Warszawa, 1919

 

Królikowski S. Tablica poglądowa  do rozpoznawania wieku konia  (в палітурці)

Królikowski Stanisław. Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia. - Lwów. Nakładem redakcyi Przeglądu weterynarskiego 1897. - 1 табл

 

Królikowski S. Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia

Królikowski Stanisław. Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia. - Lwów. Nakładem redakcyi Przeglądu weterynarskiego.  -  2 вид. -  1 табл.

 

Królikowski Stanisław. Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia. - Lwów. Nakładem redakcyi Przeglądu weterynarskiego 1897

Królikowski Stanisław. Tablica poglądowa do rozpoznawania wieku konia. - Lwów. Nakładem redakcyi Przeglądu weterynarskiego 1897. - 1 табл.