Про проект Інноваційний підхід до історичної спадщини: наукова спадщина ветеринарної медицини українсько-польського пограниччя

Короткий опис проекту

Найбільший виклик та головна ідея налагодження транскордонної співпраці між Львівським університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького та Підкарпатською Палатою ветеринарних лікарів у Перемишлі та Люблінська Палатою лікарів ветеринарної медицини в Любліні зберегти від забуття багату польсько-українську історичну спадщину у ветеринарній  галузі. Наприклад, одна з перших шкіл верхової їзди в регіоні була заснована у Львові в 1457 р. Школа спеціалізується на підготовці досвідченого персоналу з лікування та догляду за кіньми та домашніми тваринами. Згодом школу верхової їзди розширено та відкрито нові відділи. Пізніше ветеринарну медицину викладали у новоствореній Львівській академії (1661), але класична університетська кафедра ветеринарної медицини стає лише в 1784 році. Ветеринарна школа була відкрита в 1881 році і отримує статус  вищої школи (академії) з відповідним збільшенням штату та фінансування в 1896 р. Університет був дуже популярним як серед українців, так і серед польських фахівців, наприклад, у Польщі 1200 лікарів ветеринарної медицини, які пережили війну (реєстрація з 1939 р.), у більшості були випускниками Академії ветеринарної медицини у Львові. Кілька унікальних методів  хірургічних втручань, багато з яких зараз забуті, вперше проводились тут, у Львові. Багато книг з ветеринарної медицини, видані з 18 століття 20 століття, зберігаються в бібліотеці університету і повинні бути оцифровані, щоб відкрити одну з найкрасивіших і невідомих сторінок в історії ветеринарної медицини Польщі та України.
Головною метою польсько-українського партнерства буде захист та популяризація культурно-історичної спадщини ветеринарної медицини, зміцнення культурних зв'язків та  співпраці у цій сфері, збільшення потенціалу місцевих громад та вдосконалення іміджу та привабливість регіону.

Транскордонна співпраця дасть змогу обмінятися досвідом, зміцнюючи контакти між ветеринарними лікарями в Україні та Польщі, спільне створення нових туристичних продуктів, пов’язаних з польсько-українською історичною та освітньою спадщиною, буде залучати широке коло одержувачів з Польщі, України, з усієї Європи та світу. Крім того, завдяки індивідуальній проектній діяльності, це дасть змогу обмінятися думками та шукати нові пріоритетні наукові напрямки історичних досліджень, встановлювати та розвивати нові контакти у галузі співпраці між ветеринарними лікарями з України та Польщі, залучити ширшу ветеринарну спільноту до поширення результатів історичних досліджень. Діяльність у транскордонному співробітництві зміцнить партнерство та підкреслить його довгостроковий характер також після періоду сталого розвитку проекту.

 

Проблеми на вирішення яких спрямований проект

Основною проблемою та викликом одночасно, в області Програми, якій відповідає проект, є поступове знищення документів і тим самим пам’яті про спільне польсько-українське історичне коріння ветеринарної науки, яке розвинулися до війни у ​​Львові. Відповіддю на цю проблему є далекосяжна транскордонна співпраця, описана в проекті, метою якого є захист історичної спадщини у ветеринарній галузі польсько-українського пограниччя. Історичні документи, які частково пошкоджені, повинні бути належним чином захищені та архівовані за допомогою сучасних цифрових та мультимедійних технологій.

Папір та інші артефакти, які мають  історико-освітньо-культурну цінність, з часом безповоротно знищуються і, таким чином будуть втрачені для майбутніх поколінь. Оцифрування відкриває абсолютно нові можливості для розповсюдження аналогових матеріалів. Наприклад, завдяки Інтернету вони можуть бути доступними для людей у ​​всьому світі, що сприятими поширенню історичних досліджень польсько-української ветеринарної науки та працюватиме у великих масштабах.

Оцифрування в цьому випадку також спрямоване на постійне, незнищенне архівування історичних документів та артефактів, захищаючи оригінал від подальшого знищення, роблячи матеріали доступними для інших користувачів, включаючи майбутні покоління. Крім того, доповненням і невід'ємним елементом оцифрування буде просування результатів цього проекту: створення каталогу, виставки, мистецького перформенсу, історичних куточків, проведення наукових пікніків, апробація нового туристичного маршруту.

Проект та заходи, заплановані в рамках проекту, привертають увагу академічного товариства, науковців та студентів до академічної історії ветеринарної науки.

Через відсутність обладнання та відсутність відповідних методів збереження багато історичних документів та матеріалів, не можна було зберегти. Сьогодні, з розвитком науки, техніки та обладнання, їх можна оновити, розвивати і продовжувати.

Завдяки глибоким історичним дослідженням, які стануть можливими завдяки запланованим заходам, можна буде дослідити час і методи лікування, при яких антибіотики були невідомими, а основною тенденцією ветеринарії була фітотерапія.

Університет має сотні архівних робіт студентів і викладачів, які були зроблені до 1944 року. На кафедрі анатомії є експонати, які в 1894 році були представлені на Національній виставці професорами: Антонієм Баранським, Генріком Кадиєм, Станіславом Круліковським, Павлом Кретовичем та Юзефом Шпільманом.

Бібліотечні фонди перевищують 1000 архівних документів. Університет володіє первинними записами про секційні роботи, а також зошитом професора Вікентія Сковронського, який разом з професором Вацлавом Морачевським та Степаном Гжицьким були єдиними викладачами Академії після вимушеного виїзду професорів до Польщі і єдині продовжували свою діяльність.

Цільові групи: викладачі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехологій імені Степана Гжицького - 100 осіб, студенти університету – 100 осіб, вчені у галузі ветеринарної медицини - 6 (2 з Польщі та 4 з України), історики (в основному займаються академічною ветеринарною історією) - 10 (4 з Польщі та 6 з України) лікарі ветеринарної медицини Підкарпатської Палати лікарів ветеринарної медицини в Перемишлі

та Любельської Палати лікарів ветеринарної медицини в Любліні - 80 чоловік.

Кінцеві бенефіціари цього проекту (у Польщі та Україні): ветеринарні лікарі (працюючі, на пенсії) - 1500, викладачі –450, студенти - 600, тваринники - 120, туристи - 1500.

Проект відповідає програмній стратегії: Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини.

Всі об’єкти: виставки, конференції, історичні куточки, як у Польщі, так і в Україні, будуть повністю пристосовані до потреб людей з обмеженими можливостями (під'їзні шляхи, широкі входи, кімнати та туалети).

 

Транскордонний вплив

Цей проект є транскордонним проектом, який повністю інтегрований у Програму транскордонного співробітництва ENI PL-BY-UA 2014-2020. Цей проект продовжує та розширює співпрацю у прикордонній зоні PL-UA. Проект відповідає тематиці мета (ТО) 1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини (ДО СПАДЩИНИ), в пріоритеті 1.1 Промоція місцевої культури та історії.

Проект є частиною ГO Heritage, оскільки він спрямований на захист та пропаганду культурної та історичної спадщини у прикордонних регіонах, зміцнення культурних зв’язків та співпрацю, покращення іміджу та привабливість регіону та збільшення потенціалу місцевих громад на прикордонній території PL-UA.

Заплановані проектні заходи, зокрема: спільні ініціативи та заходи щодо просування, розвитку та збереження місцевої культури та ветеринарної історії, стимулювання міжінституційного співробітництва в галузі історичної та культурної спадщини, а також збереження та адаптація, включаючи розвиток культурної спадщини для соціальної та культурної спадщини культурні цілі, освітні та інші цілі місцевих громад.

Основна ідея налагодження співпраці між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького та Підкарпатською Палатою лікарів ветеринарної медицини в Перемишлі, Любельською Палатою лікарів ветеринарної медицини в Любліні  має врятувати від забуття багату історичну спадщину PL-UA у ветеринарній галузі.

 

 

Основні заходи, заплановані у проекті:

1. Оцифрування історичних колекцій (принаймні 3500) - це захистить від знищення розсіяні колекції на кафедрах університету, у бібліотеці, архіві.

2. Проведення тренінгів для спеціалістів бібліотеки та архіву в галузі оцифрування - це матиме позитивний вплив на підвищення знань та вмінь фахівців.

3. Оцифровані колекції будуть доступні на веб-сайті провідного бенефіціара у вільному доступі. Інформація про реалізацію програми буде публікуватися в щомісячнику «Zycie Weterynaryjne». Документи та артефакти будуть видані як каталог (формат А4, 150 сторінок, 100 найменувань) - це збільшить кількість публікацій із опису культурно-історичної спадщини.

4.Науковий пікнік, метою якого є: обмін результатами оцифрування, презентація отриманих матеріалів, обговорення проблеми збереження спільної історичної спадщини.

5. Виставка: презентація оцифрованих матеріалів.

6. Мистецький перформенс (Україна) - на основі історичних досліджень, історій та спогадів сучасників. Завдання:презентувати науково-історичні дослідження у галузі ветеринарної медицини у доступному та цікавому форматі.

7. Апробація туристичного маршруту (Україна) - ознайомити з місцями, що є спільною історичною спадщиною України та Польщі - Палац Комелло (1840-1843); Музей підкови; Анатомічний музей; Бібліотека.

8. Планування та презентація історичних куточків в Підкарпатській Палаті лікарів ветеринарної медицини в Перемишлі, Любельській Палаті лікарів ветеринарної медицини в Любліні.

 

Результати робіт будуть представлені на: «Ветеринарний вікенд у Львові» (науковий пікнік, виставка, мистецький перформанс, апробація нового туристичного маршруту); «Ветеринарний вікенд у Любліні» (відкриття історичного куточка, науковий пікнік, виставка, презентація тестування нового туристичного маршруту); «Ветеринарний вікенд у Перемишлі» (відкриття історичного куточок, науковий пікнік, виставка, презентація тестування нового туристичного маршруту). Результат встановлення польсько-українського партнерства - охорона та популяризація культурно-історичної спадщини польського та українського пограниччя, зміцнення культурних зв’язків  та співпраці, збільшення потенціалу місцевих громад та покращення регіонального розвитку, іміджу, привабливості регіону.

Цілі проекту

·         Збільшення знань, обмін досвідом та підвищення обізнаності польських та українських науковців, професорів, студентів та всієї польсько-української прикордонної громади у галузі історичної ветеринарної спадщини через організацію мистецького перформансу, виставки, наукового пікніку та історичних куточків, розробки та апробації туристичного маршруту.

·         Збільшення доступу до історичних документів та артефактів шляхом їх оцифрування та просування у вигляді каталогу у транскордонній зоні, охопленій проектом.

·         Створення туристичного маршруту у Львові з метою збереження та популяризації спільної культурної спадщини у галузі ветеринарної медицини.

 

Життєздатність проекту

Стійкість проекту виражається у його транскордонному характері та поділяється на кілька етапів. Перший з них – це хороша співпраця у підготовці та реалізації проекту, що є міцною основою для розробки задуманого, діяльності та в майбутньому продовження співпраці на інших рівнях. Другий рівень - це сам проект та його наслідки.

 

Результати проекту будуть постійними і продовжуватимуться після його завершення. В рамках проекту заплановані заходи та їх наслідки матимуть довгостроковий вплив не лише на цільові групи, а й на всю громаду польських та українських прикордонних районів. Придбане обладнання для оцифрування буде належати ГБ, а після закінчення проекту воно буде використовуватися для просування українсько-польської історії ветеринарії. Друковані матеріали будуть презентовані гідам та музеї продовжуватимуть співпрацювати з ними, гіди включатимуть ці артефакти у свої туристичні товари, що забезпечить інституційна стабільність проекту. Під час підготовки проекту 16 регіональних ветеринарних палат Польщі висловили зацікавленість у виставці опрацьованих проектних матеріалів. 1200 ветеринарних лікарів, які пережили війну(реєстрація з 1939 р.), більшість із них були випускниками Академії ветеринарної медицини у Львові. Ці люди брали участь в організації роботи ветеринарної служби на спустошених війною територіях Польщі. Це забезпечить інституційну стабільність проекту. Бенефіціари нададуть кошти на підтримку інфраструктури до кінця періоду довговічності. Більше того, бенефіціари зобов'язуються до постійного транскордонного співробітництва мінімум до кінця довговічності проекту та екологічної стійкості - проект не матиме негативного впливу на навколишнє середовище. Провідний бенефіціар після закінчення проекту, буде займатися просуванням туристичного маршруту. Підготовлений персонал працюватиме на придбаному обладнанні після проекту. Історичні куточки, організовані польськими партнерами, після закінчення проекту залишаються власністю Підкарпатської та Любельської Палат лікарів ветеринарної медицини та сприятимуть просуванню історичної ветеринарної спадщини. Просуванням та результатом проєкту є поїздка до 16 регіональних Палат лікарів ветеринарної медицини. Після поїздки виставка буде експонуватися в університетській бібліотеці або в палаці Комелло. Тент буде використовуватися для наукових та загально університетських заходів у Львові.

 

3. O projekcie

Krótki opis projektu

Największym wyzwaniem i główną ideą jest nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy Lwowskim Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego. Na przykład jedna z pierwszych szkół jeździeckich w regionie została założona we Lwowie w 1457 roku. Szkoła specjalizuje się w kształceniu doświadczonej kadry do leczenia i pielęgnacji koni i zwierząt domowych. Następnie rozbudowano ujeżdżalnię i otwarto nowe wydziały. Później weterynarii wykładano w nowo powstałej Akademii Lwowskiej (1661), ale klasyczny uniwersytecki wydział weterynarii stał się dopiero w 1784 roku. Szkoła weterynaryjna została otwarta w 1881 r. i uzyskała status wyższej szkoły (akademii) wraz z odpowiednim wzrostem kadr i środków finansowych w 1896 r. Uczelnia cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród Ukraińców, jak i polskich specjalistów, np. w Polsce przeżyło 1200 weterynarzy wojny (rejestracja od 1939 r.), w większości byli absolwentami Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Kilka unikalnych metod chirurgicznych, z których wiele jest obecnie zapomnianych, po raz pierwszy wykonano tutaj we Lwowie. Wiele książek o weterynarii, wydawanych od XVIII wieku XX wieku, znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej i musi zostać zdigitalizowanych, aby otworzyć jedną z najpiękniejszych i nieznanych kart w historii weterynarii w Polsce i na Ukrainie.

Głównym celem polsko-ukraińskiego partnerstwa będzie ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego weterynarii, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy w tym zakresie, zwiększenie potencjału społeczności lokalnych oraz poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu.

Współpraca transgraniczna pozwoli na wymianę doświadczeń, wzmocnienie kontaktów pomiędzy lekarzami weterynarii na Ukrainie i w Polsce, wspólne tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z polsko-ukraińskim dziedzictwem historycznym i edukacyjnym, przyciągnie szerokie grono odbiorców z Polski, Ukrainy, Europy. Ponadto poprzez indywidualne działania projektowe pozwoli na wymianę poglądów i poszukiwanie nowych priorytetowych obszarów badawczych badań historycznych, nawiązywanie i rozwijanie nowych kontaktów w zakresie współpracy lekarzy weterynarii z Ukrainy i Polski, zaangażowanie szerszego środowiska weterynaryjnego w upowszechnianie wyniki badań historycznych. Działania w zakresie współpracy transgranicznej wzmocnią partnerstwo i podkreślą jego długofalowy charakter nawet po okresie zrównoważonego rozwoju projektu.

Problemy do rozwiązania przez projekt

Głównym problemem i wyzwaniem jednocześnie w obszarze Programu, któremu projekt odpowiada, jest stopniowe niszczenie dokumentów, a tym samym pamięć o wspólnych polsko-ukraińskich korzeniach historycznych weterynarii, które wykształciły się przed wojna we Lwowie. Odpowiedzią na ten problem jest opisana w projekcie dalekosiężna współpraca transgraniczna, której celem jest ochrona dziedzictwa historycznego w dziedzinie weterynarii pogranicza polsko-ukraińskiego. Dokumenty historyczne, które uległy częściowemu zniszczeniu, muszą być odpowiednio chronione i archiwizowane przy użyciu nowoczesnych technologii cyfrowych i multimedialnych.

Papier i inne artefakty, które mają wartość historyczną, edukacyjną i kulturową, są z czasem nieodwracalnie niszczone, a tym samym zostaną utracone dla przyszłych pokoleń. Digitalizacja otwiera zupełnie nowe możliwości dystrybucji materiałów analogowych. Na przykład dzięki Internetowi mogą zostać udostępnione ludziom na całym świecie, co przyczyni się do upowszechnienia badań historycznych w polsko-ukraińskiej weterynarii i zadziała na szeroką skalę.

Digitalizacja w tym przypadku ma na celu również trwałą, niezniszczalną archiwizację dokumentów historycznych i artefaktów, chroniąc oryginał przed dalszym zniszczeniem, udostępniając materiał innym użytkownikom, w tym przyszłym pokoleniom. Ponadto uzupełnieniem i integralnym elementem digitalizacji będzie promocja wyników tego projektu: stworzenie katalogu, wystawy, performance'u artystycznego, zakątków historycznych, pikników naukowych, testowania nowej trasy turystycznej.

Projekt i zaplanowane w nim działania zwracają uwagę społeczności akademickiej, naukowców i studentów na akademicką historię weterynarii.

Ze względu na brak wyposażenia i odpowiednich metod konserwacji nie udało się zachować wielu dokumentów i materiałów historycznych. Dziś, wraz z rozwojem nauki, technologii i sprzętu, mogą być aktualizowane, rozwijane i kontynuowane.

Dzięki pogłębionym badaniom historycznym, możliwe będzie zbadanie metod leczenia, w których antybiotyki były nieznane, a głównym nurtem weterynarii była ziołolecznictwo.

Uczelnia posiada setki prac archiwalnych studentów i nauczycieli, które powstały przed 1944 rokiem. W Zakładzie Anatomii znajdują się eksponaty, które w 1894 roku na Wystawie Krajowej zaprezentowali profesorowie: Antonij Barański, Henryk Kadyj, Stanisław Krulikowskyj, Paveł Kretovich i Józef Spielman.

Środki biblioteczne przekraczają 1000 dokumentów archiwalnych. Uczelnia posiada pierwotną ewidencję prac sekcji, a także zeszyt prof. Wiktora Skowronskiego-

 

Oddziaływanie transgraniczne

Projekt ten jest projektem transgranicznym, który jest w pełni zintegrowany z Programem Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją i rozszerzeniem współpracy na pograniczu PL-UA. Projekt wpisuje się w tematykę celu (TO) 1. Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa historycznego (TO DZIEDZICTWO), w priorytecie 1.1 Promocja kultury i historii lokalnej.

Projekt ma na celu ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego w regionach przygranicznych, wzmocnienie więzi i współpracy kulturowej, poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnych na pograniczu PL-UA powierzchnia.

Planowane działania projektowe, w szczególności: wspólne inicjatywy i działania mające na celu promocję, rozwój i zachowanie lokalnej kultury i historii weterynarii, promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz zachowanie i adaptację, w tym rozwój dziedzictwa kulturowego dla celów społecznych oraz dziedzictwo kulturowe, edukacyjne i inne cele społeczności lokalnych.

Główną ideą nawiązania współpracy pomiędzy Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stepana Gzyckiego a Izbą Podkarpacką Lekarsko-Weterynaryjną w Przemyślu, Izbą Lubelską Lekarsko-Weterynaryjną w Lublinie ma uratować bogate dziedzictwo historyczne PL-UA przed zapomnienie.

Główne działania zaplanowane w projekcie:

1. Digitalizacja zbiorów historycznych  – uchroni to przed zniszczeniem zbiory rozproszone na wydziałach uczelni, bibliotekach, archiwach.

2. Prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy i archiwistów z zakresu digitalizacji wpłynie pozytywnie na podniesienie wiedzy i umiejętności specjalistów.

3. Zdigitalizowane zbiory będą dostępne na stronie internetowej beneficjenta wiodącego w bezpłatnym dostępie. Informacje o realizacji programu będą publikowane w miesięczniku „Życie Weterynaryjne”. Dokumenty i artefakty zostaną wydane w formie katalogu (format A4, 150 stron, 100 pozycji) - zwiększy to liczbę publikacji opisujących dziedzictwo kulturowe i historyczne.

4. Piknik naukowy, którego celem jest: wymiana wyników digitalizacji, prezentacja otrzymanych materiałów, omówienie problemu zachowania wspólnego dziedzictwa historycznego.

5. Wystawa: prezentacja zdigitalizowanych materiałów.

6. Performance artystyczny (Lwów) – oparty na badaniach historycznych, opowieściach i wspomnieniach. Cel: przedstawienie badań naukowych i historycznych z zakresu weterynarii w przystępnej i interesującej formie.

7. Zatwierdzenie trasy turystycznej (Ukraina) - zapoznanie się z miejscami będącymi wspólnym dziedzictwem historycznym Ukrainy i Polski - Pałac Comello (1840-1843); Muzeum Podkowy; Muzeum Anatomiczne; Biblioteka. 8. Planowanie i prezentacja kątków historycznych w  Izbie Podkarpackiej Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu, Izbie Lubelskiej Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie. Efekty prac zostaną zaprezentowane podczas: „Weterynaryjny weekend we Lwowie” (piknik naukowy, wystawa, performance artystyczny, prezentacja nowej trasy turystycznej); „Weterynaryjny weekend w Lublinie” (otwarcie kącika historycznego, piknik naukowy, wystawa, prezentacja testowania nowej trasy turystycznej); „Weterynaryjny weekend w Przemyślu” (otwarcie kącika historycznego, piknik naukowy, wystawa, prezentacja testowania nowej trasy turystycznej). Efektem polsko-ukraińskiego partnerstwa jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza polsko-ukraińskiego, wzmacnianie więzi i współpracy kulturowej, zwiększanie potencjału społeczności lokalnych oraz poprawa rozwoju regionalnego, wizerunku i atrakcyjności regionu.

Cele projektu

• Poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń i podnoszenie świadomości polskich i ukraińskich naukowców, profesorów, studentów oraz całej polsko-ukraińskiej społeczności pogranicza w zakresie historycznego dziedzictwa weterynaryjnego poprzez organizację  artystycznego performensu, wystaw, pikników naukowych i kątków historycznych, testowanie trasy turystycznej.

• Zwiększenie dostępu do dokumentów i artefaktów historycznych poprzez ich digitalizację i promocję.

• Stworzenie trasy turystycznej we Lwowie w celu zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie weterynarii.

 

Żywotność projektu життєздатність проекту

Trwałość projektu wyraża się w jego transgranicznym charakterze i dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest dobra współpraca w przygotowaniu i realizacji projektu, która jest solidną podstawą do opracowania planu, działań i przyszłej współpracy na innych płaszczyznach. Drugi poziom to sam projekt i jego konsekwencje.

 

Rezultaty projektu będą trwałe i będą kontynuowane po jego zakończeniu. W ramach projektu planowane działania i ich konsekwencje będą miały długofalowy wpływ nie tylko na grupy docelowe, ale także na całą społeczność polsko-ukraińskich obszarów przygranicznych. Zakupiony sprzęt do digitalizacji będzie należeć do GB, a po zakończeniu projektu posłuży do promocji ukraińsko-polskiej historii weterynarii. Materiały drukowane zostaną przekazane przewodnikom, a muzea będą z nimi dalej współpracować, przewodnicy wprowadzą te artefakty do swoich produktów turystycznych, co zapewni instytucjonalną stabilność projektu. W trakcie przygotowania projektu 16 wojewódzkich Izb Lekarsko - Weterynaryjnych w Polsce wyraziło zainteresowanie wystawą opracowanych materiałów projektowych. Wojnę przeżyło 1200 lekarzy weterynarii (rejestracja od 1939 r.), w większości absolwenci Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Osoby te brały udział w organizowaniu pracy służby weterynaryjnej na ogarniętych wojną terenach Polski. Zapewni to stabilność instytucjonalną projektu. Beneficjenci zapewnią środki na wsparcie infrastruktury do końca okresu trwałości. Ponadto beneficjenci zobowiązują się do stałej współpracy transgranicznej co najmniej do końca trwałości projektu i zrównoważenia środowiskowego – projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. Beneficjent wiodący po zakończeniu projektu będzie zaangażowany w promocję trasy turystycznej. Przeszkolony personel będzie pracował na zakupionym sprzęcie po zakończeniu projektu. Kątki historyczne, organizowane przez polskich partnerów, po zakończeniu projektu pozostaną własnością Podkarpackiej i Lubelskiej Izb i będą promować historyczne dziedzictwo weterynaryjne. Promocją i efektem projektu jest wyjazd do 16 regionalnych Izb Medycyny Weterynaryjnej. Po wycieczce wystawa będzie eksponowana w bibliotece uniwersyteckiej lub w pałacu Comello. Markiza będzie wykorzystywana do imprez naukowych i ogólnouniwersyteckich we Lwowie.